Eldre - Side 6

Sist endret 1. okt. 2019 12:07 av knutlov@uio.no
Sist endret 2. okt. 2019 10:36 av knutlov@uio.no
Sist endret 2. okt. 2019 10:46 av myriamm@uio.no
Sist endret 8. okt. 2019 15:16 av knutlov@uio.no
Sist endret 9. okt. 2019 09:29 av knutlov@uio.no
Sist endret 10. okt. 2019 10:32 av myriamm@uio.no
Sist endret 10. okt. 2019 17:23 av kjetihoy@uio.no
Sist endret 30. okt. 2019 06:44 av kjetihoy@uio.no

Brukere som forsøker å logge på EVUweb, får nå feilmeldingen 500 / Intern feil dersom de velger ID-porten som påloggingsalternativ.

Sist endret 8. nov. 2019 14:08 av knutlov@uio.no
Sist endret 13. nov. 2019 12:55 av oystsorv@uio.no

Pålogging som student fra student-samlebilde i FS-klienten feiler for mange..

Sist endret 14. nov. 2019 09:24 av knutlov@uio.no
Sist endret 15. nov. 2019 13:11 av oystsorv@uio.no
Sist endret 19. nov. 2019 10:26 av kjetihoy@uio.no

Vi får meldinger fra flere institusjoner om at søkere ikke får opp søknadene sine i EVUweb 3, og at søkere heller ikke får registrert nye søknader.

Sist endret 20. nov. 2019 15:17 av knutlov@uio.no
Sist endret 25. nov. 2019 09:17 av ragnarep@uio.no
Sist endret 2. des. 2019 13:57 av knutlov@uio.no
Sist endret 29. jan. 2020 15:16 av jjohanse@uio.no
Sist endret 3. feb. 2020 14:29 av jjohanse@uio.no
Sist endret 4. feb. 2020 12:05 av martsag@uio.no
Sist endret 3. feb. 2020 10:57 av seanki@uio.no
Sist endret 7. feb. 2020 11:01 av jjohanse@uio.no
Sist endret 1. juli 2020 14:46 av marthol@uio.no
Sist endret 18. feb. 2020 09:47 av jjohanse@uio.no