2020-08-07 Feil i rutine FS159.001 (LØST)

Flere institusjoner melder om feil i rutine FS159.001 (Opprette søkere som student). Vi jobber parallelt for å se om vi kan fikse feilen og for å identifisere studenter som forhindrer rutinen i å kjøre. Vi ber alle som opplever feil av typen ORA-20160: FEIL>> UndervisningsMelding - Kan ikke slette denne undervisningsmeldingen. Studenten er meldt til undervisningsaktivitet for denne enheten melde fra til fs-support@fsat.no. Sørg i så fall for å spesifiserer studietypen(e) problemet gjelder.

Publisert 7. aug. 2020 11:30 - Sist endret 7. aug. 2020 14:03