2018-04-25 (endring): Installering av flis 01 i demobasene fredag 27. april på dagtid

Fredag 27. april ønsker drift å legge ut en liten databaseflis i demobasene.

Flisen inneholder endringer ift. beskyttet tittel og campus.

Publisert 6. sep. 2018 16:29 - Sist endret 6. sep. 2018 16:29