2018-04-17 (endring): Oppgradering av backup-systemet 2. mai kl 11-13

Onsdag 2. mai mellom kl 1100 og 1300 skal drift oppgradere backup-systemet.

Mens oppgraderingen foregår ønsker drift at det ikke importeres fra SO eller kjøres store databasejobber. Det vil i praksis bety SO-import og folkeregistervask.

Publisert 6. sep. 2018 16:31 - Sist endret 6. sep. 2018 16:31