Eldre

Sist endret 28. mars 2019 09:08 av ragnarep@uio.no
Sist endret 2. des. 2020 07:58 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS

Sist endret 2. des. 2020 08:03 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS

Sist endret 3. des. 2020 16:46 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS

Sist endret 5. mars 2020 14:13 av martsag@uio.no

Løst i versjon 3.0.6

Studentbevisappen:  I versjonen for Android vil appen ikke vise noen informasjon dersom studenten ikke ligger inne med bilde ved sin utdanningsinstitusjon. Forventet løst 6. mars - (eller ved at studenten får tatt bilde.)

Sist endret 4. des. 2020 15:24 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS

Sist endret 7. des. 2020 09:11 av knutlov@uio.no

Driftsproblemer FS, Utskrift DS

Sist endret 13. juli 2020 11:21 av knutlov@uio.no

Det er problemer knyttet til koblingen mot KORR, som igjen skaper problemer med utsending av e-mail. Vi jobber med å finne ut av det.

Sist endret 17. sep. 2020 09:45 av knutlov@uio.no

Det er behov for nedetid for webapplikasjonene i forbindelse med endring  av passord på fs databasebrukere. Vi  regner med ca. 2 timer nedetid for webapplikasjonene, og at det i løpet av disse 2 timene vil være ca. 10 min. nedetid for hver av FS-basene.

 

Vi ønsker å gjøre dette torsdag 24. september fra kl 20:00

Alternative datoer er:

tirsdag 22. september fra kl 20:00

onsdag  23. september fra kl 20:00

 

Dette må gjøres samtidig for alle.

 

Sist endret 27. aug. 2020 11:21 av martsag@uio.no
Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

Sikkerhetsoppgradering av Oracle i produksjonsbasene

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

Ny versjon av studentbevis-appen er lansert

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

LØST: Kl. 0845: Det er meldt om problemer med innlogging via programkiosken fra serveren RDBROKER01.UHAD.NO. Drift er på saken

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

LØST kl 0906 - Kl. 0822: Det er meldt om problemer med innlogging via programkiosken fra serveren RDBROKER01.UHAD.NO, tilsvarende i gårsdagens problem. Drift er på saken.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

Planlagt nedetid på EpN og RUST én time - tirsdag 16.08 fra kl 16.00.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

FSAT ønsker å legge ut en databaseflis med endringer i forbindelse med Campusfunksjonalitet i FS. Det skal ta kort tid å installere denne. Vi legger ut i demo først.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

FSAT legger ut en databaseflis med endringer i forbindelse med Campusfunksjonalitet i FS i produksjonsdatabasene. Det skal ta kort tid å installere denne.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

FS-klientversjon 7.9.6 er nå lagt ut i demobasene for testing.

Oversikt over endringene

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

FS-klientversjon 7.9.6 nå lagt ut i produksjonsdatabasene

Oversikt over endringene

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

I henhold til rutiner for drift av FS skal alle demobaser bli kloninger av produksjonsbasene  etter 15. oktober årlig.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

Problem løst. Nettet var nede på UiO/USIT mellom kl 1420 og 1432. Databasene har ikke vært nede i perioden, men var altså utilgjengelige. Problemer med flere FS-baser. IT er på saken

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

I forkant av FS-klientendring 7.9.7 må det installeres en databaseflis; flis 05.

Datoer for installasjon:

Onsdag 26. oktober: FS08DMO

Torsdag 27.oktober: FSO3DMO og FS04DMO

Tirsdag 1.november: FSO1DMO og FS05DMO

Onsdag 2.november: FS02DMO, FS06DMO og FS07DMO

 

 

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no
Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

Drift må installere en viktig oppgradering fra Oracle.

Det tar ca 30 minutter pr. database.

Sist endret 6. sep. 2018 15:18 av marthol@uio.no

LØST: Krever kun lukking av nettleseren. Flere melder om problemer med tilgang til FS i morges. Drift er satt på saken. Vi oppdaterer saken når vi har mer informasjon.