25-11-2020 Driftsproblemer FS-API

Driftsproblemer FS-API

Vi har hatt problemer med HTTP 504 Gateway Timeout i FS-API Prod innimellom. Det akutte problemet er blitt løst ved omstart av applikasjonen, og vi er dialog med Drift mhp. en mer permanent løsning. Vi avventer resultatet av siste tiltak på driftssiden.

Publisert 25. nov. 2020 10:43 - Sist endret 25. nov. 2020 10:43