Vedlikehold på sentral nett-infrastruktur onsdag 11/11-2020, oppdatert 5.11

Oppdatering: 05.11: Ved uforutsette problemer vil det bli lagt ut info på Zoom. Zoom-møtet skal ikke være avhengig av UiO infrastruktur og krever heller ikke UiO innlogging. Se infosiden:

https://www.uio.no/tjenester/it/aktuelt/planlagte-tjenesteavbrudd/2020/2020-11-11-vedlikeholdsvindu-nettarbeid.html [Open URL]

Det kan være lurt å kopiere Zoom-URLen i forkant.

 

Onsdag 11/11 blir det vedlikehold på sentral nett-infrastruktur fra kl 1700 og utover kvelden. Det må påregnes ustabilitet på IT-tjenestene mens arbeidet pågår. Vi vil gjøre alt vi kan for å begrense nedetid, men ikke planlegg aktiviteter som fordrer 100% stabile IT-tjenester denne kvelden.

Les mer om dette og evt kontaktpunkter ved spørsmål på https://www.uio.no/tjenester/it/aktuelt/planlagte-tjenesteavbrudd/2020/2020-11-11-vedlikeholdsvindu-nettarbeid.html [Open URL] .
 

Vi har bedt USIT drift om noen avklaringer rundt dette, og påvirkningen av tjenestene våre.

 1. Det er institusjoner som har innleveringer av hjemmeeksamen etter kl 17, den 11. Hvor stor er risikoen for at eksamenssystemene skal bli berørt i dette tidsrommet, slik studentene ikke får levert.

Svar, og vi antar svaret er dekkende også for Wiseflow: 

Med eksamenssystemet mener vi Inspera. Vi fikk først i dag vite at noen institusjoner bruker et system som heter WiseFlow. UiO har ikke kjennskap til dette systemet, og vet ikke hvilke eventuelle avhengigheter det har til FS. Dette må Unit kartlegge.

For Inspera gjelder følgende:

Inspera er *ikke* avhengig av at FS-basene er oppe under gjennomføring og innlevering av eksamen. Kandidater og info om eksamen overføres fra FS til Inspera i det prøven opprettes.

Unntak: Kandidater som skal ha ekstratid, individuell frist etc. Vanligvis skal dette være innvilget i FS før prøven opprettes. Det kan oppstå situasjoner hvor dette innvilges mens eksamen pågår.
Dersom FS da er nede eller ustabil er workaround å innvilge dette direkte i Inspera. Man trenger også FS for å klargjøre sensorer, kommisjoner og gjøre eksamen klar for sensur. Studieavdelingen på UiO ser ikke for seg at noen gjør dette etter kl. 17. Workaround blir å vente til neste dag.

Eneste situasjoner vi kommer på hvor vi ikke har noen workaround er:

  • 1) Hvis en kandidat ikke er blitt overført fra FS til Inspera. Hvis FS er nede kan vi ikke legge til kandidater direkte i Inspera. Lite sannsynlig scenario at en kandidat oppdager å ikke være lagt til prøven først i det eksamen skal leveres. Enda mindre sannsynlig at det er noen på jobb etter 17 som sitter klar til å ordne dette.
  • 2) Man er avhengig av kobling til FS for å opprette en prøve. Slik jeg forstår UNIT er det ingen prøver som starter etter kl. 17 den dagen, det er bare innleveringer, i så fall er ikke det et problem.

Vi anser derfor risikoen totalt som svært lav.

2. Det er også en del eksamener 12.11. Hvor stor er risikoen for at vedlikeholdsjobben ikke er ferdig til eksamen starter 12.11? Kan i verste fall FS-basene ikke fungere som de skal neste dag?

Svar: Vi anser risikoen for dette som svært lav, se også svar på spm 5.

3. Er det vurdert å gjøre denne jobben i helgen, for å minimere risikoen for konsekvenser for studenter og læresteder?

Svar: Det er vurdert. Grunnet allerede høy slitasje på nøkkelpersonell pga koronasituasjonen og at vi anser at arbeidet har relativt lav risikoprofil ønsker vi ikke merbelastning på personalet ved helgejobbing.

4. Når informasjonen legges ut i sanntid, så regner jeg med at det er løpende orientering om framdrift og eventuelle hendelser. Siden det institusjonene som først vil merke eventuelle konsekvenser, ville det være mest hensiktsmessig at institusjonene selv kunne følge med på utviklingen direkte, i stedet for at UNIT skal være mellomstasjon for denne informasjonen. Det ville kunne bety at informasjonen forsinkes.
Vi ser utfordringen med at informasjonskanalen i seg selv vil kunne være utsatt for ustabilitet og nedetid.


Svar: Vi har ennå ikke avklart tilgjengelige kommunikasjonskanaler, men gir dere beskjed når det er klart.

5. Er dette en type vedlikehold som gjøres jevnlig slik at dere har erfaring med eventuell risiko for følgekomplikasjoner, og at vi eventuelt kan informere institusjonene om det?

Svar: Vi har erfaring med tilsvarende og det gjøres jevnlig, men det er en mer omfattende og derav en noe mer kompleks jobb enn vanlig.
Risikoen for følgekomplikasjoner som vil føre til problemer på nettet, tror vi er liten, da vi har god erfaring med teknologien og oppgaven aom skal gjøres.

Vi har også en plan B for retur til tidligere oppsett, om det viser seg å være nødvendig.

Vi setter også opp et tverrfaglig team for å fange opp og løse eventuelle følgefeil så raskt som mulig.

Publisert 5. nov. 2020 14:40 - Sist endret 5. nov. 2020 14:41