2020-04-09 Trøbbel med FS-pålogging og log-off [LØST]

2021-04-13: Drift har gjort en grundig gjennomgang og funnet feilkilden. Feilen er blitt eliminert, og påloggings-problemene vil da ikke oppstå i morgen.

2021-04-09: Enkeltbrukere melder og problemer med å komme videre fra programkiosken til FS-login-bildet. Det kommer blå skjerm med feilmelding. Det er også problemer med at FS ikke avslutter ved utlogging. Vi jobber med saken.

Publisert 9. apr. 2021 10:24 - Sist endret 15. apr. 2021 08:43