Flis FS8.2.5 i prod, nedetid

I forbindelse med oppgradering av FS basene til flis 8.2.5 blir det ca 1,5 time nedetid i basene. Plan for oppgradering: https://www.fellesstudentsystem.no/drift/planlagt-nedetid/

Publisert 13. mars 2020 09:26 - Sist endret 13. mars 2020 09:27