2020-02-18: FS-API i ny versjon

2020-02-18: FS-API 1.4.1 legges ut i prod ca. kl. 09.45 tirsdag 18.02.20. Tjenesten vil dermed være utilgjengelig en periode før og etter (åpne ressurser vil være delvis tilgjengelige, men vi ber om at de kalles i minst mulig grad for ikke å forstyrre utrullingen).

Den nye versjonen kan studeres og testes på https://api.fellesstudentsystem.no/swagger.html

Oversikt over endringer ligger her: 

https://www.fellesstudentsystem.no/dokumentasjon/brukerdok/fswebservice/fs-api/versjonsendringer-fsapi.html

Merk felt merket med «(Deprecated)» vil forsvinne i neste hovedversjon.

Bruk av disse feltene må fjernes innen da (og evt. erstatningsfelt tas i bruk).

Publisert 18. feb. 2020 09:47 - Sist endret 18. feb. 2020 09:47