2019-11-19 Feil med visning og registrering av søknader i EVUweb 3 [LØST]

Vi får meldinger fra flere institusjoner om at søkere ikke får opp søknadene sine i EVUweb 3, og at søkere heller ikke får registrert nye søknader.

Problemet ser ut til å ha oppstått i forbindelse med ny versjon som ble produksjonssatt 18.11.2019 10:52. Vi jobber nå med å rulle tilbake til forrige versjon, slik at vi kan løse feilen før ny produksjonssetting.

Oppdatering 19.11.2019 10:25

Vi har rullet tilbake til forrige versjon, så nå skal alt fungere som normalt. Feilen vil bli identifisert og rettet før neste versjon produksjonssettes.

Publisert 19. nov. 2019 09:40 - Sist endret 19. nov. 2019 10:26