2019-10-02 - Feil i klient

Ved en inkurie ble det bestilt klientendring til feile institusjoner i forbindelse med databaseendringen i går. Feilen er nå rettet, men det krever ny innlogging.

 

Dette gjelder følgende

Følgende institusjoner skal fortsatt ha klient 8.2.5.

AHO      189         FS02       Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo   

MF         190         FS02       Det teologiske Menighetsfakultet           

FIH         258         FS02       Fjellhaug Internasjonale Høgskole          

CAMK   1615      FS02       Høyskolen Kristiania      

NiH        150         FS02       Norges idrettshøgskole

NMH     178         FS02       Norges musikkhøgskole              

HIOA     215         FS02       OsloMet – Storbyuniversitetet

UiT         186         FS06       UiT Norges arktiske universitet 
UNIS     195         FS06       UNIS - The University Centre in Svalbard

 

Følgende skal ha 8.2.6 klienten

LDH        230         FS05       Lovisenberg diakonale høgskole              

Nord     204         FS05       Nord universitet             

SHS        231         FS05       Sami allaskuvla/Samisk høgskole             

VID        251         FS05       VID vitenskapelige høgskole

NTNU   194         FS07       Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 

Publisert 2. okt. 2019 10:36 - Sist endret 2. okt. 2019 10:36