2019-10-01 - Kloning av baser

Plan for kloning av FS-basene til demo:

FS03DMO 8.10 nedetid  7.10 kl 16:00 -  9.10 kl 08:00 kloning 08.10 kl  10:00

FS04DMO 9.10 nedetid  8.10 kl 16:00 - 10.10 kl 08:00 kloning 09.10 kl 10:00

FS05DMO 10.10 nedetid  9.10 kl 16:00 - 11.10 kl 08:00 kloning 10.10 kl  10:00

FS01DMO 11.10 nedetid  10.10 kl 16:00 -  14.10 kl 09:00 kloning 11.10  kl 12:00

FS06DMO 15.10 nedetid  14.10 kl 16:00 - 16.10 kl 08:00 kloning 15.10 kl 10:00

 

FS07DMO tas 1.10

FS02DMO og FS07DMO er ferdigklonet.

Publisert 1. okt. 2019 12:07 - Sist endret 1. okt. 2019 12:07