2019-09-30 - Ny klient 8.2.6r1 av FS er ute i demo

Ny klient 8.2.6r1 av FS er ute i demo.

Feil som er meldt inn så langt for FS8.2.6 er nå rettet.

https://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/klient/endringer/klientendring-8-2-6.html er oppdatert med de siste endringene;

* Rettelse i Praksisavtale

* Rettelse i Etterutdanningskurs samlebilde

* Rettelse i 474.001

* Forbedring i FS718.005

Publisert 30. sep. 2019 10:57 - Sist endret 30. sep. 2019 10:57