2019-07-22 SMS-tjenesten

Det er planlagt en oppgradering av databasene bak SMS-tjenesten torsdag 
25. juli fra 16:00 til ca 19:00. Dermed vil ingen SMS bli sendt gjennom 
USITs SMS-tjeneste i dette tidsrommet.

Ta kontakt dersom dette passer spesielt dårlig grunnet studieopptak e.l.

FS og SO bruker databaselink og denne vil også være nede. Meldinger
skal bli køet opp på avsendersiden om alt fungerer som det skal.

For andre tjenester som leverer til vår webservice vil meldinger bli
avvist. For disse er det viktig at de sjekker kvittering og får med
seg at meldinger ikke blir sendt.

Publisert 22. juli 2019 13:19 - Sist endret 22. juli 2019 13:19