2019-05-28 Nedetid ved oppgradering til oracle 18c

 

Det blir nedetid i forbindelse med oppgradering av oraclebasen til versjon 18c

den 5/6 kl 19:00-22:30.

* FS01PRD

* FS02PRD

* FS03PRD

* FS04PRD

* FS05PRD

den 5/6 kl 19:15-22:45.

* FS06PRD

den 12/6 kl 19:00-22:30.

* FS07PRD

 

Trolig vil databasene være oppe igjen etter ca 2 timer.  Det er satt av tid til å ha to forsøk i tilfelle det første feiler.

Publisert 28. mai 2019 09:14 - Sist endret 28. mai 2019 09:14