2019-03-14 Nedetid ifm databaseendring

Unit har behov for å legge ut en databaseendring i demo- og prodbasene.

Vi har følgende forslag til tidsplan:
FS01DMO,FS08DMO,FS05DMO mandag 18.3
FS03DMO,FS04DMO,FS07DMO tirsdag 19.3
FS02DMO,FS6DMO onsdag 20.3

Vi gjør oppmerksom på at det blir back-up av demobasene helgen 16-17.3, slik at demobasene vil være nede i perioder i helgen.

FS08PRD mandag 25.3
FS07PRD,FS05PRD tirsdag 26.3
FS03PRD,FS04PRD onsdag 27.3
FS02PRD,FS06PRD torsdag 28.3

FS01PRD  fredag 29.3

Prodbasene tas ned kl 17. på datoen for databeseendring.

Klientene vil oppdateres til 8.2 etter hvert som basene er oppdatert.

Publisert 14. mars 2019 12:31 - Sist endret 22. aug. 2019 15:52