2017-11-06 Konvertering av dokumentarkiv til Securefile

I FS-databasene lagrer vi bilder, videoer, pdf´er o.l. Disse er alle store filer og lagres av databasen som filer på databasens disk. Oracle har nå rent teknisk endret måten disse filene lagres på. Den lagringsmåten vi bruker i dag blir utdatert og vil etter hvert ikke støttes lengre. For å ha support på databasene må vi derfor over på den lagringsmåten Oracle kaller Securefiles. Lagringsmåten skal både være raskere og sikrere. Frem til nå har vi konvertert alle data i databasene, bortsett fra dokumentarkivet. Dokumentarkivet ble holdt utenfor i første konverteringsrunde for å spare nedetid. Nå må dokumentarkivene konverteres.

I forbindelse med konverteringen av dokumentarkivene til Securefiles har vi behov for nedetid på databasene.

 

Datoer for konvertering av dokumentarkiv til Securefiles:

 

Base Dato Klokkeslett
FS04PRD og FS05PRD Torsdag 09/11 1800-2100
FS01PRD og FS02PRD Mandag 13/11 1800-2100
FS03PRD og FS06PRD Onsdag 15/11 1800-2100
FS07PRD og FS08PRD Mandag 20/11 1800-2100
FSPROD (UiO) Tirsdag 21/11 1800-2130


Publisert 6. sep. 2018 15:16 - Sist endret 6. sep. 2018 15:16