2017-08-25: Nedetid på DEMO/TEST/KURS/UTVIKLINGS-databaser ved UiO kl 8:30-12:00

Oracle har sluttet en sikkerhetsoppdatering som vi er nødt til å legge på alle våre oracle-databaser. Vi planlegger å legge på denne oppdateringen den 25. august kl 08:30 til 11. Trolig er de fleste databasene oppe før kl 10:00. Det gjelder følgende databaser:

CRISDMO
CRISUTV
EPNUTV
FINKDMO
FINKUTV
FSALLDTA
FSDEMO
FSINTRO
FSMAL
FSSBKURS
FSTEST
FSUTV
NVBUTV
ROMSUTV
RUSTUTV
SKJMATST
SKJMAUTV
SOTEST
VIBUTV

Publisert 6. sep. 2018 15:16 - Sist endret 6. sep. 2018 15:16