2017-06-19: Skifte av passord for webapplikasjonsbrukerne

Som en årlig rutine skal vi endre passord på webapplikasjonsbrukerne, altså brukerne som går mellom FS-databasene og webapplikasjonene og får disse til å snakke sammen. Dette er altså ikke personlige brukere.

Passordene må endres samtidig i databasen og webapplikasjon, hvis ikke låser databasen brukerne ute.

For å gjøre dette så sikkert og kontrollert som mulig er vi nødt til å ta ned alle webapplikasjonene og webservicene for alle institusjonene i en periode på inntil 2 timer totalt sett. I den perioden endres passordene og webapplikasjonene startes opp igjen.

FS-databasen vil fungere som normalt under passordskiftet.

 

Webapplikasjonene og WS vil være nede følgende tidspunkter:

- Produksjonsbasene: Torsdag 29. juni kl 2000-2200

 

Side med oversikt over nedetiden hvor brukerne som forsøker å logge seg på rutes til

Publisert 6. sep. 2018 15:16 - Sist endret 6. sep. 2018 15:16