2017-02-14: Endring i backup-rutinen for demobasene

CERES endrer dagens backup-rutiner for demobasene fra ukentlig backup til backup hver 4. uke.

 

Bakgrunn:

Når demodatabasene har backup hver uke som i dag vil databasen ukentlig måtte starte på nytt med å fylle opp cachene med relevante data for brukerne. Siden demodatabasene ikke er så mye i bruk betyr det at brukere ofte ikke vil oppleve noen god ytelse. For å forbedre ytelsen har UiO og NTNU allerede redusert backup-frekvensen til en gang pr. 4 uker for demobasene.

Når drift  tar backup én gang i måneden vil databasens cache få "være i fred" i 4 uker av gangen, og brukere får bedre ytelse fordi sjansen for at dataene ligger i cache allerede er mye større enn før.

 

Hvis det skulle være behov for å hente data fra backup er det like greit å få en ny klone fra prod i stedet for en restore av den gamle demobasen.

Man må da være klar over at data man legger inn i demo kan forsvinne. UiO og NTNU oppfatter ikke dette som noe stort problem.

 

CERES vil derfor innføre de samme backup-rutinene for alle demodatabasene som driftes via CERES fra ca 1. mars.

Publisert 6. sep. 2018 15:16 - Sist endret 6. sep. 2018 15:16