10. Kobling mellom kvotespørsmål og kvotespørsmålsalgoritmer

Noen av kvotespørsmålene lar seg besvare automatisk. Dette forutsetter et par algoritmer som må knyttes til aktuelle spørsmål, og disse må du kontrollere at er korrekte. 

Følgende to algoritmer er aktuelle pr i dag: Sjekk om disse er riktig registrert, hvis ikke - følg oppskriften:

Kvotespørsmål – Algoritme:

  • APRIMVM - KVS1 (21 år eller yngre)
  • AUNJ - KVS11 (Kvinne?)

Som for poengalgoritmer, så må kvotespørsmålsalgoritmer være definert i bildet «Poeng- og kvotespørsmålsalgoritmer».

For å knytte kvotespørsmål til kvotespørsmålsalgoritme, åpnes bildet Kvotespørsmål (modul Opptak - menyvalg Bilder - Kvote - Kvotespørsmål).

 

Søk frem de aktuelle kvotespørsmål. Da bildet krever at navn er oppgitt for kvotespørsmål, og dette er informasjon som ikke kommer fra SO, så må følgende gjøres for å få registrert informasjonen for eksempel APRIMVM:

  • Legg inn navn i navnefeltet (f.eks. 21 år eller yngre)
  • Endre J til N i feltet NOM
  • Registrer KVS1 i feltet «Aut.algoritme». Lagre.
  • Endre N til J i feltet NOM. Lagre.

 

Publisert 23. feb. 2018 10:06 - Sist endret 5. feb. 2020 12:39