09. Kobling mellom poengtyper og poengalgoritmer

Under finner du en oversikt over poengtyper og poeng- og kvotespørsmålsalgoritmer som gjelder for NOM-opptaket 2018. Disse skal du sjekk at er satt opp og riktig koblet.

Poengtype – poengvariant: Algoritme

 • ALD - NOM: Algoritme ALD2 (2 poeng pr år f.o.m. 20 - maks 8 poeng)
 • ALD - NOMA: Algoritme ALD3 (2 poeng pr år f.o.m. 24 - maks 8 poeng)
   
 • FHS - NOM: Algoritme FHS1 (2 poeng dersom J reg. i feltet Fhs i søknad saml.) 
 • MIL - NOM: Algoritme MIL1 (2 poeng dersom J reg. i feltet Mil i søknad saml.) 
 • HØY - NOM: Algoritme HØY17 (Benytter sum høyere studiepoengl (kategori IV, EV, EXPH og EXFAC). 60sp gir 2 poeng, 30sp gir 1 poeng).
   
 • KJØ - NOM: Algoritme KJØ2 (2 poeng dersom kvinne)
 • KJØ - MAN: Algoritme KJØ5 (2 poeng dersom mann)
 • KJØ - MAN1: Algoritme KJØ4 (1 poeng dersom mann)

NB: Siden dere hvert år skrur av automatisk beregning av tilleggspoeng for høyere utdanning når ettersendingsfristen går ut, må dere sette denne algoritmen inn igjen for poengtypen HØY. 

Fra NOM-2018 har det kommet en poengtype med tilhørende poengvariant; FSK – NOM: Kode for fagskolepoeng. Det er foreløpig ikke laget en ny algoritme for fagskolepoeng, så tilleggspoeng for fagskole må settes manuelt i underbilde "Poeng" i Søknad samlebilde NOM. 

Hvordan knytte poengalgoritme til poengtype?

I bildet Poeng- og kvotespørsmålsalgoritme må de enkelte algoritmene være definert. Dersom noen av algoritmene over ikke eksisterer i tabellen, så kan de enten registreres manuelt i bildet (med den koden som er gitt i listen over), eller så kan rutinen FS002.001 i FSsystem.exe kjøres for bl.a. nedlastning av alle algoritmekoder.

I bildet Atomisk poengtype (modul Opptak - menyvalg Bilder – Rangering - Atomisk poengtype) må de enkelte poengtyper hentes frem, og algoritmekoden kan da registreres i feltet «Aut.poeng algoritme».

 

For de poengtypene det er ønskelig å registrere manuelt, så kan du la være å knytte poengtypen til algoritme. Dersom noen av poengene for poengtyper knyttet til algoritme ønskes registrert manuelt, er det viktig å registrere J i la-stå-feltet (ellers vil beregningen overskrive poengtallet).

 

 

 

 

Publisert 23. feb. 2018 10:05 - Sist endret 5. feb. 2020 12:39