08. Kobling mellom kravelement og kravelementalgoritmer

Det er laget kravelementalgoritmer for beregning av skolepoeng. Disse skal du kontrollere at er korrekte. 

Kravelement knyttes til kravelementalgoritme i bildet Kravelement (modul Opptak - menyvalg Bilder - Kompetanse - Kravelement). Søk frem de aktuelle kravelementet,  og sjekk om disse er riktig registrert. Hvis du oppdager feil, må du rette opp registreringen.

  • Kravelement (kode): SKO-VOV, SKO-VES, SKO-VOT, SKO-VPL, SKO-PRA. 
  • Kodene skal knyttes til beregningsalgoritmen "FPSKO", som beregner sum skolepoeng for søkeren og registrerer dette i søkerens fagprofil.

Dersom du finner feil i en registrering, registrer FPSKO i feltet Beregningsalgoritme, og lagre endringen.

Publisert 23. feb. 2018 10:05 - Sist endret 5. feb. 2020 12:39