07. Import av eksterne resultater

Rutinen FS154.001 Import av eksterne resultaterhenter inn eksterne resultater til alle søkere som har samtykket til at det kan gjøres.

Med denne startes en nattjobb som kjører komplett overføring en gang pr uke (startes hver fredag kveld). I tillegg kjøres det en endringsoverføring hver kveld søndag til torsdag som henter informasjon for nye søkere. Jobben vil kjøre for VÅR-opptak frem til 01.02, og for andre opptak frem til 01.09.

For hver jobb tas det vare på en oversikt over hvilke søkere som overføring er bestilt for.

Publisert 23. feb. 2018 10:05 - Sist endret 5. feb. 2020 12:39