05. Klargjøre for nye vitnemålsberegninger

Ved oppstart av et nytt NOM-opptak er det viktig at gamle vitnemålsberegninger slettes slik at det ikke blir kluss med nye beregninger som skal gjøres.

Du sletter gamle vitnemålsberegninger ved å åpne bildet "Initier nattjobb for vitnemålskontroll (NVB) i FS: modul Opptak -> Bilder. Trykk på knappen «Slett beregninger».

Dersom det i vinduet finnes en databasejobb, marker denne, og trykk på Slett jobb. Trykk på «Initier jobb». Da vil vitnemålsberegninger utføres på nytt så snart disse blir lastet (påfølgende natt). FS er nå klar for import av fil fra SO.

I tillegg anbefaler vi at FS154.003 Import av vitnemål fra NVB resettes, ved at dere sletter eksisterende jobber og initierer nye her også. Dette er nødvendig dersom det kan ha skjedd endringer i brukerrettighetene til dne som har opprettet databasejobben. 

 

 

Publisert 23. feb. 2018 10:06 - Sist endret 5. feb. 2020 12:39