02. Overføring til historikk

Data fra fjorårets NOM-opptak skal overføres til søknadshistorikken for å gi plass til årets NOM-opptak. Alle institusjoner må gjøre dette. 

Historikkoverføring gjøres gjennom rutinen FS180.001 Overføring til søknadshistorikk: (Opptaksmodulen - Rutiner).

 

I feltene for Opptak skriver du inn NOM 2019-HØST for å overføre fjorårets opptaksdata. Rutinen kan utføre 4 oppgaver. Reell overføring skjer først når man velger Ja på Oppdater databasen. Du må kjøre den i 4 omganger, i følgende sekvens: 

  1. Overfør dokumentarkiv tilbud
  2. Ugyldiggjøre fagprofil
  3. Historikkoverføring med hake for «sletting av søknadsopplysninger»
  4. Slette NOM-regeldata

Forklaring til hva operasjonene gjør

  • «Overfør dokumentarkiv tilbud» sørger for at filer fra dokumentarkivet til søkere som har fått tilbud om opptak blir bevart.
  • «Ugyldiggjør fagprofil» gjør at gyldigstatus for disse endret til N. Når en søker fra i fjor søker på ny i år, kan man gjøre fagprofildataene gyldige igjen, i stedet for å registrere disse på nytt.
  • «Historikkoverføring» overfører søknadsdata til Søknad samlebilde historikk. 
  • «Slette NOM-regeldata» betyr at tabellforekomster som har NOM-status J enten slettes eller at NOM-status endres til N. Forekomstene som slettes er koblingstabeller mellom kvotetilhørighet og kvotespørsmål, mellom kvotetype/kvote og kvalgrunnlag, poengekvivalenstabellen mv. Alle andre tabellrader får sin NOM-status J endret til N.
Publisert 23. feb. 2018 10:06 - Sist endret 5. feb. 2020 12:39