01. Kontrollere klientversjon og databaseversjon

Kontrollér at både FS-klienten er versjon 8.2.9 eller nyere og at databaseversjonen er 8.2.4 eller nyere.

Du kontrollerer dette i bildet "Om FS" som du finner under "Hjelp" i menylinjen øverst i FS-klienten. 

 

Publisert 23. feb. 2018 10:05 - Sist endret 5. feb. 2020 12:39