Arbeidsgruppe for implementering i FS av mal for vitnemål og vitnemålstillegg

I forbindelse med implementeringen i FS av felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg ble det nedsatt en mindre arbeidsgruppe i regi av UHR som skulle håndtere problemstillinger som oppstod underveis. Gruppen er formelt nedlagt.

Bakgrunn

Bakgrunn for opprettelsen av arbeidsgruppen

Forslag til mandat

Arbeidsgruppen skal:

  • Foreta avklaringer i forbindelse med implementering av felles mal for vitnemål- og vitnemålstillegg
  • Vurdere når spørsmålene er av prinsipiell art og skal videresendes til UHRs utdanningsutvalg
  • Bidra til at samarbeidstiltaket FS sin nettside om felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg er oppdatert
  • Besvare spørsmål fra sektoren som angår felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg.

Medlemmer

Medlemmer av arbeidsgruppe for implementering av mal for vitnemål og vitnemålstillegg i FS

Publisert 20. mai 2014 13:45 - Sist endret 26. aug. 2016 10:43