Aktuelt

Gammel vitnemålsløsning fjernes høsten 2015

Gammel vitnemålsløsning er planlagt å bli fjernet høsten 2015, jf. sak nr. 6 i møtet den 19. juni 2014 i arbeidsgruppen for implementering av ny vitnemålsmal. Se eget referat. Våren 2015 vil dermed være siste semester med tilgang til gammel løsning.

(26. juni 2014)

Referat fra møtet i vitnemålsgruppen 19.06.14

Arbeidsgruppen for implementering av ny mal for vitnemål og DS hadde møte 19. juni. Se eget referat.

(26. juni 2014)

Tips til implementering av ny mal

Den nye FS-løsningen for vitnemål og Diploma Supplement er bedre på så mange punkter at den bør tas i bruk så snart den er klar. Samtidig kan det være krevende å oppdatere alle tekstene som skal inn på informasjonssiden. Det er derfor mulig å innføre den nye løsningen i flere steg: en rask implementering av den tekniske løsningen, men en mer gradvis omlegging av vitnemålsinnholdet. Ved en slik løsning kan dagens tekster overføres direkte til ny løsning, og så blir tekstene gradvis oppdatert i takt med de ordinære revisjonsprosessene.

Overskriftene på informasjonssiden kommer ikke automatisk fra FS, men legges inn av institusjonene selv i de aktuelle feltene i "Studieprogram samlebilde" eller i bildet "Studieprogram - Studieretning". I overgangsperioden kan man derfor også tilpasse disse. For eksempel vil Universitetet i Oslo i innføringsperioden bruke den generelle overskriften "Informasjon om studieprogrammet", men tar i bruk de nye overskriftene om målsetting, innhold og organisering og læringsutbytte etter hvert som tekstene blir revidert.

(28. mai 2014)

Implementering godt i gang

Flere institusjoner er godt i gang med å implementere ny vitnemålsløsning. Noen problemstillinger har blitt tatt opp på diskusjonsforumet på It's learning.

(27. mai 2014)

Ny løsning for pdf-generering/sidenummerering for vitnemålsdokumenter

I FS7.5.01 kom det en ny løsning for generering av pdf-dokumenter for vitnemål og DS. Dette gjøres nå ved hjelp av WebService i stedet for klientprogramvare. Denne er raskere og bør være mer stabil, og skal løse problemet med feilmeldinger som kunne oppstå ved sidenummerering. I FS7.5.02 ble tjenesten forbedret slik at også sidenummerering på engelsk fungerer. Se egen veiledning for å aktivere tjenesten.

Tjenesten kan brukes i DEMO, og blir satt opp i prod så snart den er tilstrekkelig testet i demo. Test gjerne tjenesten og meld fra om eventuelle problemer.

(23. mai 2014)

 

Publisert 23. mai 2014 10:57 - Sist endret 26. aug. 2016 10:39