Rutinebeskrivelser og sjekklister

Her finner du fremgangsmåter for hvordan du skal gå frem ved ulike arbeidsoppgaver.

Rutinebeskrivelser

Navn

Oppdatert

Godkjenning/innpassing

24. aug. 2016 12:35

Rapportering til Lånekassen ifm utvekslingsstudenter

2. jan. 2017 10:05

SNR-tjenesten

27. mars 2017 17:05
Klargjøre FS-klienten for nytt NOM-opptak februar, 2018

Doktorgradsutdanning

24. aug. 2016 15:33
Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg 26. aug. 2016 10:47
Registrering av kontaktperson 24. aug. 2016 13:14
Resultatutveksling 31. aug. 2016 14:53
RUST (pdf) 28.10.2014
GAUS 24. aug. 2016 12:32

Sjekklister

Navn

Oppdatert

Klargjøring før semesterregistrering

21.11.2014

Godkjenningssaker og forhold som påvirker eksport til GAUS

20.11.2014
Publisert 11. apr. 2012 12:42 - Sist endret 5. feb. 2020 12:39