Endringer i Vitnemålsportalen 1.25/1.26

Lagt ut i test 4. oktober 2017

Lagt ut i prod 19. oktober. 2017

Generelt

Det er nå mulig å teste emneinformasjon igjen.

 • Se dokumentasjonssidene for hvordan man aktiverer emneinformasjon.
 • All emneinformasjon innledes med ledeteksten "Emneinformasjon:"/"Course details"
 • Emneinformasjon, som i FS er lagt inn med formatering, blir vasket slik at kun p (avsnitt), br (linjeskift), strong (uthevet), ul (unummerert liste), li (kulepunkt) og ol (nummerert liste) slipper igjennom. Overskrifter (h1-h5) blir byttet ut med strong (uthevet).

Feilrettinger

 • I PDF av resultater: teksten som forklarer karakterfordelingen dekket i noen tilfeller personens nederste resultat. Dette er nå rettet opp.
 • Kvalifikasjoner oppnådd før høsten 2003, og som ikke har emner knyttet til seg, skulle bli vist med et hjelpespørsmålstegn med informasjon om hvorfor kvalifikasjonen stod uten tilhørende emner. Dette spørsmålstegnet forsvant rett før sommeren. Nå er det tilbake igjen.
 • Summeringen av poeng for frittstående emner tok ikke med poeng på eksamensdeler og emner som inngår i emnesamling. Dette er nå rettet.
 • Det var ikke mulig å åpne Diploma Supplement i andre nettlesere enn Firefox. Dette er nå rettet.
 • Det var ikke mulig å åpne programbeskrivelse (RTF) i InternetExplorer. Dette er nå rettet.

Forbedringer

 • Ordet "Studieretning" i engelsk visning vises nå som "Programme option" (tidligere "Specialization").
 • Innpassede emner vises nå med emnekategori.
 • Personer med bindestrek i navnet ble tidligere fremvist med liten forbokstav i navnet etter bindestrek. Dette er nå rettet opp.
 • Signering tar mye resurser og er derfor veldig utsatt for "angrep" ved at det genereres mange dokumenter til signering. Vi har derfor implementert en sikkerhetsmekanisme slik at bruker ikke kan sende mange dokumenter til signering (Et eksempel er å trykke raskt frem og tilbake på emrex siden dette vil generere et nytt dokument til signering hver gang). 2 tiltak er iverksatt: en begrensing som gjør at en bruker ikke får levere mer enn 2-3 dokumenter til signering samtidig. Låse ut brukeren for en periode dersom dette skjer.
 • Informasjon om PhD er nå forbedret: tittel på avhandling vises nå, prøveforelesning over selvvalgt emne vises nå, klokkeslettet for "Dato" er tatt bort, datoformatet er rettet slikt at det er likt som ellers i portalen (norsk "dd.mm.åååå" og engelsk "dd/mm/yyyy).
 • Mobilvisningen er forbedret (generelle skjermtilpasninger).
 • Det er satt inn mer luft, samt en strek, etter grader som ikke har tilhørende emner (i PDF).
Publisert 4. okt. 2017 11:26 - Sist endret 27. okt. 2017 13:36