01 Data som til en hver tid finnes i Vitnemålsportalen

Hvilke data finnes permanent i Vitnemålsportalen? 

Person

For at Vitnemålsportalen skal kunne hente en persons resultater, må personen være registrert med fødselsnummer i Vitnemålsportalen. Det må også være registrert hvilke utdanningsinstitusjoner personen har resultater ved.

Vitnemålsportalen oppdateres hver natt med informasjon om nye personer som har resultater som kan hentes inn til Vitnemålsportalen. Dette overføres automatisk via FS-webservice. Dette innebefatter også personer som i FS har vært registrert med D-nummer og som i etterkant av studiene blir oppdatert med et fødselsnummer.

Merk at personer som får norsk fødselsnummer i etterkant av sine studier selv må melde ifra om dette til lærestedet. Dersom de ikke gjør dette, og logger inn med IDporten, vil de ikke få opp sine resultater.

Institusjon

Institusjonsnavnene som vises på den første siden man kommer til, etter å ha logget inn i Vitnemålsportalen, er hardkodet i Vitnemålsportalen. Hvis navnet er feil må dette meldes til fs-support.

Institusjonsnavnet som vises etter at man har hentet inn sine resultater, hentes fra institusjonene. Dersom det i FS er registrert at resultatene er oppnådd ved en tidligere institusjon (registrert inn ifm fusjon eller virksomhetsoverdragelse) vil navnet på institusjonen resultatet ble oppnådd ved vises. Dette gjelder i all hovedsak fusjoner og virksomhetsoverdragelser utført i 2010 og senere.

Publisert 19. des. 2016 15:07 - Sist endret 19. feb. 2020 10:01