04 FS280.001 Utvekslingsavtaler

FS280.001 Utvekslingsavtaler gir oversikt over utvekslingsavtaler som er opprettet i FS.
Rapporten finnes i fire typer:

  • Avtaler 
  • Avtaler programgruppert 
  • Kontaktpersoner
  • Avtaleparter

De forskjellige typene angir hvordan rapporten grupperes, og rapportens utplukk varierer etter typen rapport du vil kjøre.

Rapporten bestilles for et internt sted og en periode, utvekslingsprogram, NSD-utvekslingsprogram, fag eller land. Alle avtaler som er gyldige i deler av perioden vises. Det betyr at også avtaler som går ut i løpet av den oppgitte perioden blir tatt med i rapporten. Rapporten kan bestilles for alle eksterne steder eller bare  for en spesifikk ekstern institusjon.

Rapporttype Avtaler

Dersom du velger rapporttypen Avtaler vises det hvor mange studenter som har reist ut og kommet inn totalt på avtalen. 
Alle avtaleparter og betingelsene for avtalen vises, i tillegg til avtaletype og avtaleperiode. Informasjonen må være registrert i utvekslingsavtale samlebilde for å vises
Merknader og aktive/inaktive avtaler kan vises eller skjules etter at rapporten er kjørt.

Rapporttype Avtaler programgruppert

Velges rapporttypen Avtaler programgruppert, kommer rapporten ut gruppert etter de forskjellige programtypene; Erasmus, bilateral, Nordplus osv., men med samme utplukk som avtalerapporten.

Rapporttype Kontaktpersoner

Kontaktpersonrapporten gir mulighet for å få tatt ut adresseliste på personer tilknyttet avtalene i utplukket, dersom du ønsker det. Merk likevel at URL hentes fra Sted samlebilde, og fra URL-feltet som finnes i underbildet Koordinator i Utvekslingsavtale samblebilde. 

Rapporttype Avtalepartner

Rapporttypen Avtaleparter framviser alle avtalepartene tilknyttet hver avtaleid, samt navn på avtalen, type program og periode. Interne steder kan vises eller skjules etter at rapporten er kjørt. Kun partnere som  er aktive i oppgitt avtaleperiode tas med i rapporten (ikke alle partnere).

Emneord: fs280.001
Publisert 10. juli 2014 10:31 - Sist endret 2. okt. 2018 15:28