03 FS175.001 Oppretting av termin for opptakstudieprogram for utreisende studenter

Denne rutinen gjør det enklere å vedlikeholde opptakstudieprogram for utreisende studenter ved å generere opptakstermin for nye semestre på for opptakstudieprogram tilknyttet aktive utvekslingsavtaler.

Rutinen har kun en bestillingsparameter, og det er opptakstermin. Ønsket termin som det skal opprettes terminer for i Opptakstudieprogram legges i feltet før rutinen kan kjøres.

For at rutinen skal kunne opprette opptakstermin på opptakstudieprogram som skal være aktive det ønskede semesteret må følgende være på plass:

  • Opptaket (opptakstypen) som opptakstudieprogrammene skal være tilknyttet må være opprettet i Opptak samlebilde (opptaksmodulen) for gjeldende semester.
  • Utvekslingsavtalen som er tilknyttet de aktuelle opptakstudieprogrammene må være aktiv og gyldig innenfor datoene i feltet Periode i øvre del av Utvekslingsavtale samlebilde.
  • Verdiene som er satt i feltene Opptakstype -ut og Studietype -ut for eksternt sted under Betingelser og Opptaksinfo i Utvekslingsavtale samlebilde må sammenfalle med registreringer i et eksisterende opptakstudieprogram. Dersom opptakstudieprogram ikke er generert via rutinen i nevnte bilde kan det være feilregistreringer som gjør at rutinen ikke fungerer, jmf. feilmeldinger i skjermdumpen for rutinen over.
  • Verdien J må stå i feltet Ut - vår (Utvekslingavtale samlebilde, Betingelser, Opptaksinfo) dersom du ønsker å opprette opptakstudieprogram for et vårsemester,  og tilsvarende må det stå J i feltet Ut - høst om du ønsker å opprette opptakstudieprogram for et høstsemester.

Framvisning av data i rutinen:

Rutinen viser fram avtaleid til de avtalene som det er tilknyttet opptakstudieprogram til som rutinen har hentet. Dessuten vises kombinasjonen av eksternt sted og studietype under overskriften Studietype samt navnet på opptakstudieprogrammet, dersom det er angitt. Om rutinen for å opprette opptakstudieprogram i Utvekslingsavtale samlebilde har blitt brukt, så setter rutinen et navn på opptakstudieprogrammet sammensatt av navnet på eksternt sted, utvekslingsprogrammet for avtalen og forkortelse for navnet på internt sted i parentes.

Opptakstypen for opptaksstudieprogrammet vises under overskriften Opptakstype.

Helt til høyre vises status for hvert av opptaksstudieprogrammene som er hentet:

  • > angir at valgt opptakstermin genereres på opptakstudieprogrammet via rutinen
  • - angir at valgt opptakstermin allerede er generert på opptakstudieprogrammet
  • ! angir at Opptak eller Opptakstudieprogram ikke eksisterer (og må rettes før rutinen vil kunne generere opptakstermin)

Nederst i rutinen vises det hvor mange utvekslingsavtaler som er gjennomgått av rutinen, antall opptaksterminer som er opprettet og antall som har feilet.

Merk: Rutiner må alltid kjøres med avkrysning for Nei i Oppdater database første gang. Først når dataene som rutinen henter fram er gjennomgått og vurdert til å være korrekte, kan rutinen kjøres med Oppdater database er lik Ja. Da gjennomføres endringene i databasen.
Det finnes ikke er angreknapp for rutinekjøringer. Dersom rutinen gjør endringer som er feil, må dette ryddes opp i manuelt av saksbehandler.

Emneord: fs175.001
Publisert 10. juli 2014 10:31 - Sist endret 31. mars 2017 15:13