03 Rutine FS200.016 Generere vektingsreduksjonsregel og ekvivalenser for emner med samme emnekode

Rutinen vil opprette vektingdsreduksjonsregel og ekvivalenser for emner som har samme emnekode, men ulik versjonsnummer.


FS200.016

Rutinen kjøres med et sted som utplukk.

Periode bestått-resultat i vuurderingsprotokoll: Oppgis med Fra år-termin og Til år-termin.

Generer ekvivalens for emner med lik vekting: Hakes av dersom du vil at rutinen skal opprette ekvivalsenser for emner med lik emnekode og lik vekting.

Generer reduksjonsregler for emner med ulik vekting: Hakes av dersom du vil at rutinen skal opprette reduksjonsregel for emner med lik emnekode og ulik vekting.

Vis kun nygenererte regler/ekvivalenser: Hakes av dersom du vil at rapportvinduet kun skal vise regler eller ekvivalenser som er nyopprettet etter kjøring.

Rapporten viser alle gjennomgåtte emner, versjoner med vekting, vektingsreduksjonsregel og ekvivalens.

Emneord: fs200.016
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 13:59