02 Effektuering av endringer i vektingsreduksjonsregel

Når en ny regel effektueres vil eksisterende eksamensdata som berøres av de nye reglene oppdateres. Rapport FS527.004 Studenter berørt av vektingsreduksjonsregel (Eksamensmodulen) gir oversikt over alle studenter som vil bli berørt av en vektingsreduksjonsregel når den effektueres.

Når du trykker på knappen Effektuer regelendring, vil vinduet Effektuering av endringer i vekt.red.regel bli åpnet.


Effektuering av vektingsreduksjonsregel

Du velger enten å kjøre effektuering av alle regler som ikke er effektuert, eller så oppgir du nummeret til den enkelte regelen som skal effektueres. Effektuering av en vektingsreduksjonsregel innebærer at vekting for emnene som inngår i regelen oppdateres i vurderingsprotokollen for alle studenter som har bestått disse emnene.

I bildet Vektingsreduksjonsregel vil det med rød tekst være merket "Ikke eff." ved siden av en ny regel så lenge den ikke er effektuert. Teksten forsvinner når effektuering er foretatt.

Hjelp-knappen åpner en tekst som varsler at prosessen kan ta lang tid, og at systemansvarlig eventuelt kan utføre denne oppgaven.

Oppdater-knappen starter prosessen.

Avbryt-knappen avbryter prosessen.

Emneord: vektred
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 13:58