04 Rapport FS225.001 Vektingsreduksjonsregler

Tallet på vektingsreduksjonsregler vil kunne bli meget stort for fakulteter og enheter som administrerer mange enkeltemner. Rapporten FS225.001 Vektingsreduksjonsregler kan brukes til å holde oversikt over disse. Den lister ut alle vektingsreduksjonsregler de hører til, for utplukk Sted, Fag eller Emne. Steds-tilordningen defineres via regelens emneinnhold. Hvis minst ett av emnene tilhører et bestemt fakultet, vil regelen tas med i rapporten når dette fakultetet oppgis i bestillingen. Tilsvarende gjelder for fag-tilordning - hvis minst ett av emnene tilhører et bestemt fag, vil regelen tas med i rapporten når dette faget oppgis i bestillingen.


FS225.001 Vektingsreduksjonsregler

Presentasjonen i rapporten skjer emnevis alfabetisk. For alle emner viser rapporten hvilke emner de er kombinert med innenfor de enkelte reglene, prioriteten for emnene i hvert par, den totale reduksjonen, datointervallet for regelens gyldighet, datoen når den ble registrert, og regeltypen.

For en reduksjonsregel med tre eller flere emner vil reduksjonen som vises i kolonnen 'reduksjon' være den totale reduksjonen for alle emnene i regelen.

Emneord: fs225.001
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 5. des. 2014 14:00