05 Studieprogram samlebilde - Studieretning

I underbildet Studieretning angis studieretninger som gjelder innenfor dette studieprogrammet. Dette styrer hvilke studieretninger som kan benyttes for en student. Samme studieretning kan benyttes innenfor flere studieprogram.


Studieprogram samlebilde - Studieretning

Tilbys i perioden: Periode studieretning tilbys innenfor studieprogrammet.

Opptak: Angir om det er opptak til en gitt studieretning. Benyttes kun for informasjon.

Siste opptak: År-termin for siste opptak som tilbys innenfor studieretningen. Årstall. Benyttes kun for informasjon.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 3. des. 2014 15:55