10 Studieprogram samlebilde - Samarbeid

I bildet skal du registrere samarbeidende institusjon på studieprogrammet. Informasjonen i underbildet benyttes som grunnlag for rapportering til DBH av fellesgrader (FS010.004), og som grunnlag for rapportering til Lånekassa av studieopphold for Joint Degree-samarbeid.

Underbilde Samarbeid
Underbilde Samarbeid

Beskrivelse av feltene

Institusjon

Institusjonsnr for samarbeidende institusjon. Dersom utenlandsk institusjon benyttes FS-koden (NSD har dette kodesettet).

Fra - til termin

Periode for samarbeidet.

Rapporter NSD

For at samarbeidet skal rapporteres til NSD, må det stå en J i dette feltet.

Type samarbeid

Er innført for rapportering til lånekassa av studentopphold for Joint Degree-samarbeid.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 6. jan. 2017 12:41