13 Studieprogram samlebilde - Rapportering

I denne fanen registrerer du terminspesifikk informasjon om et studieprogram, særlig med tanke på rapportering.

 

Generelle felter

Følgende felter kan fylles ut:

Termin

Årstall-termin for rapportering til Lånekassen og DBH

Årsverk, Utgifter, Opptaksramme

Kun til informasjon.

Registreringsperiode

Her er det mulig å angi en egen registreringsperiode for studieprogrammet, som overstyrer registreringsperioden som er angitt for semesterregistrering. Bak feltene vises registreringsperioden som er angitt for den aktuelle terminen i bildet semesterregistrering.

Lånekassa

Alle aktive studieprogram, med unntak av doktorgradprogrammer blir overført til Lånekassen fra FS. Hvis det er noen avvik på et studieprogram, så skal det fylles ut her. Merk at det altså kun er nødvendig å registrere noe her hvis det er noe spesielt med studiet som Lånekassen må informeres om. For nærmere beskrivelse av rapporteringen til Lånekassen se brukerhåndboksen for rapportering.

Studieperiode

For hvert semester registreres startdato og sluttdato for semesteret for dette studieprogrammet, men MERK!: dette gjør du kun hvis det er avvikende studiestart fra normalsemesteret som er angitti bildet Semesterregistrering. Dette blir rapportert til Lånekassen.

Skolepenger

Skolepenger for angitt semester for dette studieprogrammet. Her oppgir du kronebeløp for skolepenger for angitt semester. Bruk merknadsfeltet dersom kursavgiften er avvikende fra emne til emne på studieprogrammet.

Merknad

Feltet brukes til å informere om spesielle forhold ved studieprogrammet. Lånekassen må opplyses om følgende forhold: samarbeid med et annet lærested om et studieprogram, studieprogram med ulikt antall studiepoeng per semester, nettbasert undervisning uten samlinger, opplysninger om akkreditering av studieprogrammet når lærestedet må søke spesielt om dette, dersom studieprogrammet tilbys ved en filial, studieprogram som lærestedet selv ikke har fullmakt til å opprette og som ikke er godkjent i NOKUT, endringer i studienavn.

DBH

Finansieringprosent (inst. budsjett)

Overstyrer verdi angitt direkte på studieprogram slik at en kan ta vare på historikk for den enkelte termin.

DBH - Fagskole

Skolepenger (beløp)

Beløp i kroner

Antall samlingsdager

Oppgi antall samlingsdager for fjernundervisning eller nettundervisning.

Støtte fra Helsedirektoratet

J/N for om tilbudet er støtteberettiget hos Helsedirektoratet.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 11. feb. 2020 10:50