14 Studieprogram samlebilde - Praksiskrav (relevant kun for NTNU)

I noen studieprogrammer ved NTNU er det krav om at studentene skal gjennomføre en viss studierelevant praksis i løpet av studietiden. Dette er praksis som ikke er definert som et emne.


Studieprogram samlebilde - Praksiskrav

Forekomstene identifiseres ved kombinasjonen av studieprogram og kodeverdi for praksistype.

Varigheten av praksisen som kreves, må oppgis med uker som tidsenhet.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 3. des. 2014 16:03