19 Studieprogram samlebilde - Planinfotype

I underbildet Planinfotype blir studieprogrammet koblet til informasjonskilder hvor blant annet opplysninger og regler for institusjonen, studiet, studieprogrammet mv finnes. Denne informasjonen vil vises i utdanningsplan del 1 på StudentWeb. Planinformasjon som krever bekreftelse av studenten vil kun kreve bekreftelse en gang. Alle andre punkter vises også neste gang studenten ser i utdanningsplan del 1. Hvis ny planinformasjon legges ut for et studieprogram, så vil denne hentes fram neste gang studenten logger seg på StudentWeb.

Underbilde Planinfotype

Informasjonen kan være delt opp i flere deler/avsnitt. Hver del representeres av Sekvensnr og Planinformasjonstype (feltet Planinformasjon). Alle planinformasjonstypene kan gjenbrukes for flere studieprogrammer.

Feltbeskrivelser

Feltnavn Informasjon om feltet
Sekvensnr Angir hvordan informasjonselementene skal sorteres i utdanningsplan. Generell informasjon som gjelder for institusjonen eller for flere studieprogrammer bør presenteres først (lavere sekvensnr).
Planinformasjon Kode for planinformasjon (del 1 av utdanningsplan). For informasjon som kun gjelder det aktuelle studieprogrammet, anbefaler vi å velge kodeverdier for planinfotype som tilsvarer kodene for studieprogrammet.
Krever bekreftelse Angir om studenten må bekrefte å ha lest informasjonselementet. De elementer som har verdien J i dette feltet, må studenten svare bekreftende på for å komme videre i utdanningsplanen. I Student samlebilde , underbildet Planinfo-bekr vil du kunne se når studenten har bekreftet og lest planinfotypene.
Aktiv Sett verdi J eller N om informasjonen er aktiv (om den skal vises frem for student).

Kodebilde Planinformasjonstype

Planinformasjonen er definert i kodebildet Planinformasjontype:

Kodebilde Planinformasjonstype

For hver planinformasjonstype defineres et antall rader for språk og aktuell periode. Selve informasjonen legges dels som merknadstekst i disse radene, og dels henvises det videre til en webside via en URL.

Husk å legg inn rad for flere språk slik at studenten får se informasjonen på det språket han/hun har valgt.

Hvis feltet Aktiv settes til N, vil ikke planinformasjonstypen dukke opp i nedtrekksmenyer andre steder i FS.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 22. aug. 2017 14:05