20 Studieprogram samlebilde - Planforslag

Et planforslag er et forslag til faglig innhold i studiet. Dette kan være aktuelt når studieprogrammet inneholder mange valgmuligheter, både ulike studieretninger/fordypningsblokker og/eller valgbare enkeltemner. I bildet fører du opp konkrete emner som utgjør et fornuftig eller anbefalt studieløp innenfor rammen som gjelder for studieprogrammet. Hensikten er altså å veilede studenten i å gjøre fornuftige valg når rammene er vide.


Studieprogram samlebilde - Planforslag

Flere planforslag kan spesifiseres for ett studieprogram. Hver forekomst representerer ett planforslag. Planforslag som er definert for et studieprogram blir presentert for studenten på StudentWeb.

Nr: Sorteringsrekkefølge ved presentasjon av flere planforslag.

Emnekombinasjon: Registrer den emnekombinasjonen som inneholder alle emnene som inngår i dette planforslaget. Emnekombinasjonen kan inneholde valgmuligheter. Det er bare emner som er definert i utdanningsplanen (dvs. som ligger i minst én av emnekombinasjonene i utdanningsplanen), som kan spesifiseres i et planforslag.

Planforslagnavn: Navn på planforslaget slik det presenteres på StudentWeb.

Gjelder kun studenter med starttermin: Sett verdi her dersom kun studenter med denne kull-terminen skal få frem dette planforslaget.

Gjelder kun studenter med studieretning: Sett verdi her dersom kun studenter med gitt studieretning skal få frem planforslaget.

Publiser på studentweb: J/N for om planforslaget skal kunne vises og velges på studentweb.

Publiser i timeplanlegginsystem: J/N for om planforslaget skal eksporteres til timeplanleggingssystem. Feltet brukes i FS200.050 Integrasjon FS - Syllabus

Merknad: Forklarende merknadstekst til planforslaget.

I StudentWeb vil studenten få presentert disse forslagskombinasjonene sammen med den forklarende merknadsteksten, og studenten vil kunne åpne aktuelle kombinasjoner for å hva de inneholder.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 3. des. 2014 16:07