07 Studieprogram samlebilde - Personrolle

Underbildet Personrolle viser personrolle (r) som er knyttet til et studieprogram. Kun de personroller som ikke er knyttet til et kull i Fagperson samlebilde, underbilde Personrolle, vil vises her. Du kan også registrere nye personroller i dette underbildet.


Studieprogram samlebilde - Personrolle

Nr: Løpenr for personens rolle (se Fagperson samlebilde, underbilde Personrolle).Hver rolle for personen må ha et entydig nr. FS vil automatisk opprette et løpenummer når du registrerer en ny personrolle, slik at du ikke trenger å ha oversikt over ledige løpenumre.

Rolle: Kode for rolle (angir type rolle).

Periode: Dato (fra-til) rollen gjelder fra.

Fnr: Fødselsnr til personen som innehar denne personrollen.

Merknad: Generell merknadstekst.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 3. des. 2014 15:57