18 Studieprogram samlebilde - Oppgave

I dette underbildet kan du spesifisere eventuelle krav om at studenten skal fullføre en eller flere vitenskapelige arbeider i løpet av studiet (masteroppgave, avhandling e.l).

I vurderingskombinasjon samlebilde er det en mulighet for å åpne opp slik at studentene selv registrer oppgavtittel på oppgaveemnene sine på Studentweb.


Studieprogram samlebilde - Oppgave

Løpenr: Oppgavens løpenummer. Blir automatisk fylt ut med første ledige nummer.

Studentoppgavetype: Angir type oppgave (f.eks. masteroppgave eller bacheloroppgave).

Aut. oppretting: Angir om oppgaven automatisk skal opprettes som en forekomst i Student samlebilde, underbilde SOppg, ved generering av Studieprogramstudent.

Emne: Dersom oppgaven defineres som et emne registrerer du emnet i dette feltet.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 3. des. 2014 16:05