12 Studieprogram samlebilde - Lisens

I dette underbildet kan du registrere en lisens som skal gjelde for studieprogrammet. Lisenser benyttes ofte i undervisningssammenheng, og kan f.eks. være krav til dokumentasjon som studenter må fremlegge for å få tilgang til bestemte typer undervisning, gjerne praksis for lærer- eller helsefag. Eksempel på lisenser kan være politiattest eller medisinsk dokumentasjon.


Studieprogram samlebilde - Lisens

Lisensene kan registreres direkte i dette underbildet, med lisenskode og lisensnavn - og eventuelt terminkrav som sier noe om lisensens gyldighet. Det finnes et eget kodebilde for lisens, Lisens / attesttype som inneholder samme informasjon - men som i tillegg er søkbar.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 3. des. 2014 16:00