06 Studieprogram samlebilde - Kvalifikasjon

Dette underbildet viser forekomster som er registrert i bildet Studieprogram-kvalifikasjon for dette studieprogrammet. Informasjon benyttes av kvalifikasjonsfangst som ikke er basert på utdanningsplan. Kvalifikasjonsfangstrutinen FS651.002 (utdanningsplanbasert) benytter ikke informasjon fra dette underbildet.

Studieprogram samlebilde – kvalifikasjon

Beskrivelser av feltene

Feltnavn Beskrivelse
Kvalifikasjon

Kvalifikasjon som kan oppnås når en student som ikke har utdanningsplan, har fullført dette studieprogrammet

Vitnemålsgivende Angir om denne kombinasjonen studieprogram-kvalifikasjon er vitnemålsgivende. Selv om kvalifikasjonen (bilde Kvalifikasjon) er definert som vitnemålsgivende, kan du likevel definere kombinasjonen av denne kvalifikasjonen og et studieprogram som ikke-vitnemålsgivende.
Krav vekting Kombinasjonen studieprogram-kvalifikasjon må tilordnes en bestemt vekting.
NUSkode Kombinasjonen studieprogram-kvalifikasjon tilordnes egen NUS-kode (SSB's nasjonale utdanningsstatistikk). Det er laget en generator for lettere å kunne finne riktig kode. Denne åpner du ved å trykke på den grå knappen til høyre for feltet.
Kvalifikasjonsnavn - vitnemål Dersom navn på kvalifikasjon som skal vises på vitnemål er avhengig av studieprogrammet kvalifikasjonen er oppnådd innenfor, kan dette navnet oppgis her.
Gjelder kull i perioden Oppgi periode sammenknytningen av studieprogram og kvalifikasjon skal gjelde for
Rapporter fullført studieprogram (NSD) Angir om gitt kombinasjon av kvalifikasjon og studieprogram skal kunne rapporteres NSD
Inkluder alle valgbare emner ved aut. oppretting Verdien J betyr at kandidater som har bestått flere emner enn de som er nødvendige for å oppnå kvalifikasjonen, skal få med alle overskytende emner når kvalifikasjonen opprettes av kvalifikasjonsfangstrutinen FS651.001 Beregning av oppnådd kvalifikasjon.
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for når koblingen mellom studieprogram og kvalifikasjon ble opprettet
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring
Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 13. okt. 2017 16:17