08 Studieprogram samlebilde - Kull

I dette underbildet vises oversikt over hvilke kull som er knyttet til studieprogrammet. Du kan kun knytte studenter til kull som er registrert for studieprogrammet. Med Ny rad kan du opprette nytt kull for studieprogrammet direkte i underbildet. Dette kan du også administrere fra Kull samlebilde. I Kull samlebilde administreres i tillegg tilhørende klasser.

Underbilde Kull
Underbilde Kull

Feltbeskrivelser

Feltnavn Beskrivelse
Kull Startår -og termin for kullet
Kullnavn norsk Norsk navn på kullet
Kullnavn engelsk Engelsk navn på kullet
Trinn start Starttrinn for kullet iht rapporteringsreglene til SSB. Studiekull for grunnstudier (som starter etter videregående) skal gis trinn 1. For studier som krever annen høyere utdanning som grunnlag, skal gis trinn avhengig av normert antall år det kreves for å gjennomføre den utdanningen som kreves. Eksempelvis skal kull som gjelder masterprogrammer som bygger på fullført bachelor plasseres på starttrinn 4.
BIBSYS bestillingssted BIBSYS-bestillingssted som skal knyttes til studenter innenfor kullet.
Gen. e-post Om det skal genereres epostadresser til studenter tilknyttet dette studiekull (ved generering av adresser internt i FS).
Aktivt Om studiekullet er aktivt, dvs det fortsatt er knyttet aktive studenter til det.
Opprettet Dato og saksbehandlerinitialer for opprettelse av kullet
Sist endret Dato og saksbehandlerinitialer for siste endring av kullet

LMS

Feltnavn Beskrivelse
Eksport J/N om kullet og dets medlemmer skal overføres til elæringssystem.
Rommal Benyttes for å angi mal for oppretting av rom i LMS-system (Ikke standardiserte koder eller bruk).

WS-tjeneste#

Løpenr for WS-tjeneste for LMS. Verdiene for feltene vil gjelder alle koblinger til LMS for et gitt kull, inklusive tilhørende klasser. Feltet brukes for å kunne koble kull til ulike LMSer på samme institusjon.
Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 17. jan. 2017 10:18