16 Studieprogram samlebilde - Info

Underbildet er laget for å inneholde tekstlig informasjon for studieprogrammet med ulike overskrifter (infotekstype). Tekstene er ment for publisering, enten internt til studiekatalog eller eksternt til utdanning.no. Det er lagt opp til historikk og tekster på ulike språk. Tekstene lagres som datatype clob i basen og størrelsen kan være inntil 2 GB pr tekstobjekt. Ren tekst kan legges inn for eksempel med XML-tagging.

Underbilde Info
Underbilde Info

Beskrivelse av feltene

År-termin (fra-til)

Angir periode info-teksten gjelder.

 

Infoteksttype

Infoteksttypene (overskriftene) må være definert i kodebildet Infotype (se eget kapittel Studieinformasjon). For overføring til utdanning.no se nærmere beskrivelse på nettsidene http://www.fs.usit.uio.no/ under presentasjoner.

Vis detaljer

Krysser du av for Vis detaljer, får du opp dato og saksbehandlerinitialer for opprettelse og siste endring av infoteksten.

Emneord: studprog
Publisert 27. feb. 2014 13:15 - Sist endret 3. jan. 2017 07:06